Shitstorm-Skala: Wann herrscht schwere See?

http://www.feinheit.ch/blog/2012/04/24/shitstorm-skala/